تماس با ما

جهت عضویت در انجمن و یا تعیین قرار ملاقات لطفا به آدرس های زیر ایمیل ارسال کنید

ایمیل:  و جیمیل:

آدرس : ایران ، خوزستان ؛ آبادان ، کوی کارگر ، ردیف اچ ، دفتر انجمن ستاره شناسی آبادان

تلفن تماس : 989361202099+

شما همچنین می توانید به آسانی با مدیر انجمن تماس حاصل کنید

روح اله افشارپور

دانشجوی دانشگاه فنی مونیخ آلمان

عضو رصدخانه ی عمومی مونیخ آلمان

ایمیل :

وب سایت : www.afsharpour.ir